فن بیان و سخنرانی

نقشه ذهنی کلمات در فروش

آیا تاکنون برایتان اتفاق افتاده که هنگام صحبت و یا مذاکره با رئیستان ، مشتری و یا حتی در مراوادات معمولی روزمره دچار کمبود لغت شوید در حالیکه آنچه می خواهید بگوئید در ذهنتان به خود می پیچد تا به دنیای بیرون تراوش و ابراز وجود کند و شما توانایی …

ادامه نوشته »