ویلای جنگلی کوا

حتی تکراری بنویس!

بوی هیزم انسان را مست می کند. مست نوشیدن یک فنجان چای ذغالی. چه ذغالی شده است، داغ و سوزان. چه لذت بخش است استشمام بوی دود این هیزم های گداخته. بالاخص وقتی در جنگل ویلای مجازی باشی و نم جنگل را هم با همه وجودت درک کنی. آسمان چه …

ادامه نوشته »

دریای پشت ویلا

این روزها همه درگیر افزایش نرخ ارز و بی ثباتی قیمتها شده اند. می دانم، مسأله ناگواری است. امروز که در صفحات اینستاگرام و دیگر شبکه های اجتماعی گشت می زدم متوجه شدم اغلب درباره همین موضوعات صحبت می کنند. غریبه نیستید افسردگی گرفتم و گوشی را کنار گذاشتم. بعد …

ادامه نوشته »

اینجا ویلای جنگلی من است

اینجا ویلای جنگلی من است. آن را ساخته ام تا در آن خوش بگذرانم. ویلایی که هر جا می روم همراه من است. ویلای من یک جای استثنائی است. ویوی آن با حس و حالم در لحظه تغییر می کند. کجا ویلایی را می یابید که به اندازه کل آدم …

ادامه نوشته »